1881

S.C. Medimpact S.A. Mediaş a luat fiinţă la data de 29 iunie 1881 sub forma unui atelier de tăbăcărie vegetală în oraşul Mediaş, proprietatea lui Samuel Karres senior. La început în acest atelier lucra un număr de 3 salariaţi din care un muncitor calificat, unul necalificat si un ucenic.

 

 

1888 - 1914

Acest atelier s-a dezvoltat continuu, ajungând în 1887 să cuprindă 10 salariati. În anul 1888 începe mecanizarea atelierului, începutul fiind făcut la data de 29 ianuarie când se cumpără o locomotivă cu aburi, iar la data de 24 iunie, o maşină de şpăltuit. În perioada ce a urmat, pâna în anul 1914, tăbăcăria s-a dezvoltat continuu, ajungând în acest an să prelucreze peste 17000 bucăţi piei cu un număr de 60 salariaţi.

 

 

1930 - 1938

În anul 1930, pe lânga cele două activităţi, prelucrarea pieilor pentru talpă şi confecţionarea curelelor de transmisie, s-a început producerea de articole tehnice pentru industria textilă. 

În anul 1932 începe fabricarea pieilor pentru feţe lac, pentru ca în anul 1933 secţia de tăbăcărie să se mărească, iar denumirea întreprinderii să se schimbe în “Samuel Karres fabrică de piele pe acţiuni”. În perioada ce a urmat până în anul 1938 s-a continuat cu înzestrarea întreprinderii ajungându-se în acest an ca întreprinderea să dispună de 504 maşini şi agregate, capitalul social ridicându-se la suma de 25 milioane lei, producţia anuală fiind de 641 tone total talpă şi 58000 mp feţe, echivalent cu o valoare a producţiei globale de peste 12,5 milioane lei. 

1944 - 1948

În anul 1944 capitalul social se ridică la peste 300 milioane lei, întreprinderea lucrând cu toate unităţile productive.

În 1947 întreprinderea este vîndută cu întreg inventarul unei societăţi anonime, astfel încât la naţionalizarea din 1948 întreprinderea se găsea în impas atât din punct de vedere organizatoric, cât şi din punct de vedere economic.

În 1948, după naţionalizare, denumirea întreprinderii se schimbă in “RECORD”, valoarea producţiei globale ajungând la peste 23 milioane lei., deci cu 76% mai mare ca în anul 1938, iar valoarea producţiei marfă a depăşit 22 milioane lei.

1951

În anul 1951 luna aprilie, denumirea întreprinderii se schimbă în I.I.S. 8 Mai, fabrică de piele şi încălţăminte.

1991

În anul 1991, compania se organizează ca Societate comercială pe acțiuni sub denumirea de S.C. „MEDIMPACT” S.A. Mediaş.